Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Publikácie

Publikácie

Európska sociálna sonda (ESS)

6. kolo na Slovensku

Jozef Výrost a kol.

Vydavateľstvo: Universum
Rok vydania: 2013
ISBN: 978-80-89046-80-5
Počet strán: 196

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

Mapovanie výsledkov Európskeho prieskumu pracovných podmienok 

Praktická príručka pre užívateľov

Jozef Výrost

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2013
ISBN: 978-80-89524-11-2
Počet strán:41

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí 

Štefan Šutaj

Vydavateľstvo: Kalligram
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-8101-638-7 
Počet strán:400
 
Túto publikáciu si môžete objednať na stránke vydavateľstva Kalligram.

Správu a fotogalériu z prezentácie diela si môžete pozrieť tu.

 

Maďarské politické strany (Krajinská kresťansko-socialistická strana, Maďarská národná strana) na Slovensku v rokoch 1929 - 1936

DOKUMENTY 

Mária Ďurkovská
Soňa Gabzdilová
Milan Olejník
 
Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-89524 
Počet strán:233

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

Atlas európskych hodnôt

Praktická príručka pre využitie pri výučbe stredoškolských predmetov

Jozef Výrost 

Vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-89524-06-8
Počet strán: 69

Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

  

 Vzdelávacia sieť ESS EduNet

Praktická príručka pre užívateľov
 
Jozef Výrost
 
Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-89524-08-2
Počet strán: 98
 


Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

  

Európska sociálna sonda (ESS)

Jozef Výrost

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-89524-07-5
Počet strán: 46
Formát: 165 x 235 mm
 
 
 
 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!
 


Európska sociálna sonda (ESS)

5. kolo na Slovensku

 

Jozef Výrost (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-89046-75-1
Počet strán: 258
Formát: 165 mm x 235 mm

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 
 


Košice a dejiny - Dejiny Košíc

Štefan Šutaj (Ed.)

Vydavateľstvo: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-7079-910-5
Počet strán: 204

 

 

 

 

 

 

Key Issues of Slovak and Hungarian History

A View of Slovak Historians

 

Štefan Šutaj et al.

Vydavateľstvo: Universum
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-89046-66-9
Počet strán: 259

 

 

 

 

 

Politické a spoločenské aktivity maďarskej minority v prizme štátnych orgánov a dobovej slovenskej tlače (1918 - 1929) 

Milan Olejník

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-89524-04-4
Počet strán: 139

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918 - 1929

Soňa Gabzdilová a kol.

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV 
Rok vydania: 
2011
ISBN: 978-80-89524-03-7
Počet strán: 160

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 
 

Rodina a zmena rodových rolí
v optike údajov medzinárodného projektu ISSP (International Social Survey Programme) rodina a zmena rodovych roli obalka.jpg (960×720)

Jozef Výrost 

Vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied
Rok vydania: 
2011

ISBN: 978-80-89524-02-0
Počet strán: 265
 
 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Pracovné a rodinné prostredie zamestnaných obal fedakova pracovne a rodinne prostredie.bmp (611×885)

Denisa Fedáková 

Vydavateľstvo: Universum Prešov
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-89046-70-6
Počet strán: 100
Formát: 160 mm x 232 mm
 
 
 
 
 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Výskum hovorenej slovenčiny slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku

Mária Homišinová, Daniela Slančová, Jozef Výrost, Slavomír Ondrejovič
 
Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-89524-05-1
Počet strán: 116
 
 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!


 

 

Môže nám byť spolu dobre
 
Dlhodobá skupinová psychologická intervencia v školskej triede


Marek Dobeš, Denisa Fedáková

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2010
ISBN: 978-80-89524-00-6
Počet strán: 449
 
 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!
 

 

Povojnové migrácia a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

Zlatica Sáposová (Ed.)


Štefan Šutaj (Ed.) 

Vydavateľstvo: Universum Prešov  
Rok vydania: 2010
ISBN: 978-80-89046-64-5
Počet strán: 226
Formát: 165 mm x 235 mm
 
 
 
 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!


 

 

Európska sociálna sonda (ESS) 

4. kolo na Slovensku

 

Jozef Výrost (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2010
ISBN: 978-80-89046-65-2
Počet strán: 230
Formát: 165 mm x 235 mm


Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Európska sociálna sonda (ESS) 

3. kolo na Slovensku

 

Jozef Výrost a kol.

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2008
ISBN: 978-80-89046-55-3
Počet strán: 198
Formát: 165 mm x 235 mm


 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Rómska menšina na Slovensku v dokumentoch (1945 - 1975)

Anna Jurová

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV

Rok vydania: 2008
ISBN: 978-80-969628-8-4
Počet strán: 1302
 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí

Habsburg-ellenes rendi felkelések és ezek hatása Szlovákia és Magyarország határmenti térségének fejlödésére a 17. században

 

Štefan Šutaj (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2008
ISBN: 978-80-89046-50-8
Počet strán: 166
Formát: 165 mm x 235 mm


 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. – 20. storočia

Regionális és nemzeti identitásformák a 18 – 20. századi magyar és a szlovák történelemben

Štefan Šutaj (Ed.)
László Szarka (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2007
ISBN: 978-80-89046-43-0
Počet strán: 188
Formát: 165 mm x 235 mm

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDFDokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Reorganizácia literárneho, spoločenského a vedeckého života maďarskej 
menšiny počas I. Československej republiky v zrkadle dokumentov

A magyar irodalmi, társadalmi és tudományos élet újraszerveződése az I. Csehszlovák Köztársaság idején dokumentumok tükrében

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2007
ISBN: 978-80-969628-3-9
Počet strán: 130
Formát: CD


Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Akí sme? 

Program na rozvoj sociálnych kompetencií žiakov
 
 
Marek Dobeš, Denisa Fedáková a kol.
Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2006
ISBN: 80-969628-1-7
Počet strán: 161

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 


 

Národnostná politika vládnucich politických strán v Maďarsku a na Slovensku (s ohľadom na slovensko-maďarské vzťahy)

Kormányzati pártok kisebbség politikája Magyarországon és Szlovákiánban 1989 után (külön tekintettel a magyar-szlovák kapcsolatokra)

Zlatica Sáposová
Štefan Šutaj

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2006
ISBN: 80-967182-8-2, 80-967182-9-0
Počet strán: 235
Formát: CD


Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika)

Štefan Šutaj
Mária Homišinová
Zlatica Šápošová
Jana Šutajová

Vydavateľstvo: Universum Prešov
Rok vydania: 2006
ISBN: 80-89046-41-X
Počet strán: 140
Formát: 165 mm x 235 mm


 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Psychológia práce a organizácie 2006

Miroslav Frankovský (Ed.)
Michal Kentoš (Ed.)

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2006
ISBN: 80-969628-0-9
Počet strán: 137
Formát: 210 mm x 297 mm


Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

Európska sociálna sonda (ESS)

2. kolo na Slovensku
 
Jozef Výrost a kolektív
 
Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2006
ISBN: 978-80-89046-43-0
Počet strán: 188
Formát: 165 mm x 235 mm

 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!Európske impulzy pre rozvoj psychológie práce, organizácie a riadenia po vstupe do Európskej únie

Miroslav Frankovský (Ed.)
Michal Kentoš (Ed.)

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2005
ISBN: 80-967182-3-1
Počet strán: 127
Formát: 210 mm x 297 mm


 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

Základy neuropsychológie

PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
ISBN: 80-967182-4-X (tlačená forma)
ISBN: 80-967182-5-8 (CD)
Rok vydania: 2005
Vydanie: prvé
Počet strán: 106
Formát: 210 mm x 297 mm


 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF

 

 


Výskum špecifík pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v Košickom kraji

Ing. Ľubica Froncová

Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc.
Mgr. Michal Kentoš, PhD.
PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
Mgr. Denisa Fedáková

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom 
Rok vydania: 2005
ISBN: 80-967182-6-6

Počet strán: 224
Formát: 165 mm x 235 mm


Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti - vzťahy a konflikty

Štefan Šutaj (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov
Rok vydania: 2005

ISBN: 80-89046-28-2
Počet strán: 307
Formát: 175 mm x 235 mm


Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 
 

Národnostná politika na Slovensku po roku 1989

Štefan Šutaj (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2005

ISBN: 80-89046-30-4
Počet strán: 228
Formát: 175 mm x 235 mm


 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 


Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945-1953 v dokumentoch I.

Soňa Gabzdilová-Olejníková
Milan Olejník
Štefan Šutaj

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2005

ISBN: 80-89046-33-9
Počet strán: 260
Formát: 150 mm x 215 mm


Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!Nútené presídlenie Maďarov do Čiech

Štefan Šutaj

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2005

ISBN: 80-89046-29-0
Počet strán: 157
Formát: 150 mm x 215 mm


 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 


Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989-1995). Výber z dokumentov I.

Marián Gajdoš
Stanislav Konečný

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2005

ISBN: 80-89046-34-7
Počet strán: 239
Formát: 150 mm x 215 mm


Stiahnite si túto publikácia určenú na prezretie vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!


Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953

Soňa Gabzdilová - Olejníková
Milan Olejník
 
Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-967621-9-2
Počet strán: 194
 
 
 
 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!
 
 
 
 

 

Psychológia práce pred vstupom Slovenska do Európskej únie

Miroslav Frankovský (Ed.)
Michal Kentoš (Ed.)

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-967182-3-1
Počet strán: 100
Formát: 210 mm x 297 mm


 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDFDokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období

Štefan Šutaj (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-89046-21-5
Počet strán: 121
Formát: 148 mm x 210 mm
 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 


Národ a národnosti (Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy)

Štefan Šutaj (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2004

ISBN: 80-89046-20-7
Počet strán: 329
Formát: 180 mm x 235 mm


 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 


Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 - 1948)

Štefan Šutaj

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV Košice 
Rok vydania: 2002
ISBN: 80-967182-2-3
Počet strán: 564
Formát: 210 mm x 297 mm

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!