Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Aktuality

Aktuality

Konferencia "Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV."

Organizačný výbor medzinárodnej vedeckej konferencie "Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV." Vás srdečne pozýva zúčastniť sa tohto podujatia. Konferencia sa uskutoční 20.6.2014 v Bratislave (Hotel Tatra). Konferencia je zameraná na výmenu ... čítaj viac

Konferencia "Sociálne procesy a osobnosť 2014"

Medzinárodná konferencia "Sociálne procesy a osobnosť" s podtitulom "Človek a spoločnosť" sa uskutoční 18.-19.9.2014 v Starej Lesnej v hoteli Academia. Viac informácií získate na stránke konferencie ... čítaj viac

Konferencia "Psychologické aspekty pomáhania"

Medzinárodná konferencia Psychologické aspekty pomáhania sa uskutoční 4.11.-5.11.2014 na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave. Podrobné informácie k tejto konferencii nájdete na stránke ... čítaj viac

Konferencia "Psychológia práce a organizácie 2014"

Medzinárodná konferencia Psychológia práce a organizácie 2014 s podtitulom Prelínanie výskumu a praxe sa uskutočnila 15.5. - 16.5.2014 v Starej Lesnej v kongresovom centre hotela Academia. Cieľom organizátorov bolo zlúčiť v tvorivom dialógu výskumných ... čítaj viac

Sympózium rodinnej terapie

Medzinárodné sympózium sa uskutočnilo 24. a 25.4.2014. Na stránke http://www.rodinnaterapie.spolecnyprostor.cz/ sa dozviete, že Sympózia sa zúčastnili zaujímaví hostia zo Slovenska, Čiech a USA. Súčasťou sympózia boli aj workshopy a sprievodné ... čítaj viac

Konferencia "Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a Maďarsku"

Konferencia sa uskutočnila 24. - 25.4.2014 v aule Univerzity Jánosa Seleyho v Komárne. Konferenciu organizovali Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Jánosa Seleyho v Komárne a Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach. Podujatie sa uskutočnilo v rámci riešenia ... čítaj viac

Spoločenskovedný ústav SAV na Facebooku

Čo sa bude diať alebo sa dialo na Spoločenskovednom ústave si môžete pozrieť aj na sieti ... čítaj viac

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2013

Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach Vám 11. - 17. novembra 2013 pripravil prednášky z oblasti psychológie a histórie. Prezentujúci Vám predstavili aj informácie o Spoločenskovednom ústave SAV a zaujímavých cezhraničných projektoch. Viac ... čítaj viac

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 17, Rok 2014, 2

  • Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť
  • A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)
čítať

Ročník 17, Rok 2014, 1

  • Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi
  • Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)
čítať

Ročník 16, Číslo 3/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
čítať

Ročník 16, Číslo 4/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)