Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Štruktúra ústavu

Štruktúra ústavu

adresy elektronickej pošty nájdete na stránke Zamestnanci

Riaditeľ:  Mgr. Michal Kentoš, PhD. 055/6255856
 
Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. 055/6255856
 
Predsedníčka vedeckej rady: Mgr. Denisa Fedáková, PhD. 055/6255856
 
Podpredseda vedeckej rady: PhDr. Stanislav Konečný, CSc.  
 
Vedecká rada: PhDr. Anna Jurová, CSc.  
  prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.  
  prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.  
Externí členovia: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.  
  prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.  
  prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.  
 
Vedecká tajomnčka:  Ing. Anna Kalistová (rod. Takáčová) 055/6255863
 
Kolégium riaditeľa: Mgr. Michal Kentoš, PhD.  
  prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.  
  prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.  
  Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.  
  Mgr. Denisa Fedáková, PhD.  
  Ing. Anna Kalistová (rod. Takáčová)  
 
Sekretariát: Viera Kacvinská 055/6255856
 
Knižnica: Monika Nickelová  

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 17, Rok 2014, 2

  • Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť
  • A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)
čítať

Ročník 17, Rok 2014, 1

  • Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi
  • Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)
čítať

Ročník 16, Číslo 3/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
čítať

Ročník 16, Číslo 4/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)