Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci

Zamestnanci

v adrese elektronickej pošty nahraďte prosím reťazec (na) znakom @

H - oddelenie histórie
P - oddelenie psychológie

PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD. dobes(na)saske.sk P
Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. durkovska(na)saske.sk H
Mgr.  Denisa Fedáková, PhD. dfedak(na)saske.sk P
doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc. gabzdil(na)saske.sk H
PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. gajdosm(na)saske.sk
PhDr. Mária Homišinová, PhD. homisin(na)saske.sk P
PhDr. Anna Jurová, CSc. jurova(na)saske.sk H
Viera Kacvinská kacvinsk(na)saske.sk  
Ing. Anna Kalistová (rod. Takáčová) takac(na)saske.sk  
Mgr. Michal Kentoš, PhD. kentos(na)saske.sk P
PhDr. Stanislav Konečný, CSc. konecny(na)saske.sk H
Monika Nickelová nickel(na)saske.sk  
Mgr. Milan Olejník, PhD. olejnik(na)saske.sk H
Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. saposova(na)saske.sk H
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. sutaj(na)saske.sk H
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.  vyrost(na)saske.sk P

Doktorandi oddelenia histórie a psychológie

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 17, Rok 2014, 2

  • Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť
  • A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)
čítať

Ročník 17, Rok 2014, 1

  • Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi
  • Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)
čítať

Ročník 16, Číslo 3/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
čítať

Ročník 16, Číslo 4/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)