Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Aktuality

Aktuality

Konferencia "Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV."

Organizačný výbor medzinárodnej vedeckej konferencie "Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV." Vás srdečne pozýva zúčastniť sa tohto podujatia. Konferencia sa uskutoční 20.6.2014 v Bratislave (Hotel Tatra).

Konferencia je zameraná na výmenu poznatkov a skúseností z oblasti psychológie rozhodovania. Cieľom je prezentácia zistení základného a aplikovaného výskumu v oblasti rozhodovania, ako i skúseností s aplikáciou poznatkov a teórií rozhodovania v praxi.

Viac informácií o prihlasovaní a náležitostiach abstraktu a príspevkoch nájdete na stránke http://psychologia.sav.sk/rozhodovanie/index.html

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník príspevkov.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať organizátorov na e-mail konferenciauepsav@gmail.com

Pozvánka

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 17, Rok 2014, 2

  • Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť
  • A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)
čítať

Ročník 17, Rok 2014, 1

  • Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi
  • Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)
čítať

Ročník 16, Číslo 3/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
čítať

Ročník 16, Číslo 4/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)