Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Úvod

O nás

Idea vytvoriť výskumné pracovisko pre spoločenské vedy na východe Slovenska síce vznikla už pred rokom 1970, avšak priame rozhodnutie zriadiť Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach prijalo Predsedníctvo SAV až v júni 1972. Činnosť ústavu sa oficiálne začala dňom 1. 1. 1975. Zamestnával vtedy 18 pracovníkov, ktorí skúmali najmä politické, sociálno-ekonomické a kultúrne procesy v regióne východného Slovenska po roku 1945.

Aktuality

14.10.2014

Konferencia "Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV."

Organizačný výbor medzinárodnej vedeckej konferencie "Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV." Vás srdečne pozýva zúčastniť sa tohto podujatia. Konferencia sa uskutoční 20.6.2014 v Bratislave (Hotel Tatra). Konferencia je zameraná na výmenu

14.10.2014

Konferencia "Sociálne procesy a osobnosť 2014"

Medzinárodná konferencia "Sociálne procesy a osobnosť" s podtitulom "Človek a spoločnosť" sa uskutoční 18.-19.9.2014 v Starej Lesnej v hoteli Academia. Viac informácií získate na stránke konferencie

14.10.2014

Konferencia "Psychologické aspekty pomáhania"

Medzinárodná konferencia Psychologické aspekty pomáhania sa uskutoční 4.11.-5.11.2014 na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave. Podrobné informácie k tejto konferencii nájdete na stránke

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 17, Rok 2014, 2

  • Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť
  • A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)
čítať

Ročník 17, Rok 2014, 1

  • Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi
  • Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)
čítať

Ročník 16, Číslo 3/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
čítať

Ročník 16, Číslo 4/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)